Wikia

Pokemon Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | Show: sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 17:25, ngày 22 tháng 7 năm 2014.
   

ngày 22 tháng 7 năm 2014

+-     15:10 Pokemon Wiki‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+594)‎ . . [Pokiamon2190‎ (2×)]
     15:10 (hiện | trước) . . (+1)‎ . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp)
     15:08 (hiện | trước) . . (+593)‎ . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp)
+-     15:04 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Pokiamon2190‎ (5×)]
     15:04 . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:1405350969 pokemon-omega-ruby-alpha-sapphire-0714-gallery-us-437d4b385c22a4e2d1dd94e868f9677d.jpg” lên ‎
     14:59 . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:1402818810 thang-7-d27dfd7221e3a3825359bf5cef465b9e.jpg” lên ‎
     14:57 . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp) đã tải lên một phiên bản mới của “Tập tin:New Mega Evolutions starters.png” ‎
     14:55 . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:New Mega Evolutions starters.png” lên ‎
     14:53 . . Pokiamon2190 (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Bfcd5-vlcsnap-2014-07-14-17h00m19s149.png” lên ‎

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên