FANDOM


Achamo (アチャモ Achamo) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Wakashamo ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Burshamo ở cấp độ 36.

Achamo cùng với KimoriMizugorou là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Hoenn.

Hình dáng