FANDOM


Celebi (セレビィ Serebyi)Pokémon huyền ảo song hệ Siêu năng/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2.

Hình dáng