FANDOM


Chicorita (チコリータ Chikorīta) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Bayleaf ở cấp độ 16 và tiến hóa thành Meganium ở cấp độ 32.

Chicorita cùng với HinoarashiWaninoko là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Johto.

Hình dáng