FANDOM


Darkrai (ダークライ Dākurai)Pokémon huyền ảo thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Hình dáng