FANDOM


Dialga (ディアルガ Diaruga)Pokémon huyền thoại song hệ Thép/Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Dialga là linh vật của bản game Pokémon Diamond.

Hình dáng