FANDOM


{{Infobox/Pokemon |màu = Cỏ |số = 001 |ảnh = 001.png |hệ = Cỏ Độc |loài = Pokemon Hạt giống |đặc tính = Xanh tươi |đực = 87.5 |cái = 12.5 |cao = 0.7 m |nặng = 6.9 kg |sau = Fushigisou |trứng=Cỏ Quái vật Fushigidane (フシギダネ Fushigidane) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Fushigisou ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Fushigibana ở cấp độ 32.

Fushigidane cùng với HitokageZenigame là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kanto.

Hình dáng