FANDOM


Giratina (ギラティナ Giratina)Pokémon huyền thoại song hệ Ma/Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Giratina là linh vật của bản game Pokémon Platinum.

Hình dáng