FANDOM


Jiguzaguma (ジグザグマ Jiguzaguma) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Massuguma ở cấp độ 20.

Hình dáng