FANDOM


Nintendo
Với chi tiết thông tin, xem Wiki dành riêng Nintendo.

Nintendo là một trò chơi điện tử và công ty điều khiển có trụ sở tại Kyoto, Nhật Bản cũng như các bộ phận khác nằm ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Châu Âu. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1889 bởi Fusajiro Yamauchi như một nhà sản xuất trò chơi thẻ. Công ty được tín nhiệm như là người tạo ra các thương hiệu nổi tiếng bao gồm Mario, Legend of Zelda và thậm chí cả Pokémon. Công ty cũng sản xuất bàn giao tiếp và thiết bị cầm tay bao gồm: Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, Wii U, 3DS và Switch sắp tới. Cựu chủ tịch là Satoru Iwata cho đến khi xác nhận cái chết của ông vào ngày 11 tháng 7 năm 2015. Nintendo thông báo rằng Genyo Takeda và Shigeru Miyamoto sẽ tiếp nhận làm người thực tập cho đến khi một giám đốc điều hành thay thế được tìm thấy.

CEO mới của Nintendo hiện tại là: Tatsumi Kimishima. As of 9/16/2015.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên