FANDOM


Zenigame (ゼニガメ Zenigame) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Kameil ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Kamex ở cấp độ 36.

Zenigame cùng với FushigidaneHitokage là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kanto.

Hình dáng